Nieuwbouw- en renovatieprojecten

Nieuwbouw- en renovatieprojecten

Klik op een van onderstaande projecten voor meer informatie:

  1. De Streyp - Pennemeesterstraat
  2. Schijfstraat - appartementen
  3. Veluwestraat
  4. M. Gandhistraat appartementsgebouwen
  5. Nijverheidstraat 2-4
  6. Ernest Wijnantsstraat

 

 

Straat + Nr.  Streyp-Pennemeesterstraat Wijk Streyp te Battel
Status: in uitvoering
Aantal: 36 woningen fase 1
Soort: woningen / appartementen
Start fase 1: 16 april 2018 
Klaar fase 1: begin 2020
Aannemer: Brebuild
Ontwerp: Quirynen architecten
Opmerking:
De werken fase 1 zijn volop aan de gang en verlopen vlot.

 

Straat + Nr. Schijfstraat – appartementen

Status: in uitvoering
Aantal: totaalproject 79 appartementen
Soort: appartementen Wijk De schijf te Mechelen
Start: Fase 1: februari 2018 
Klaar: Fase 1: begin 2020
Aannemer: PIT Antwerpen
Ontwerp: KPW Architecten 
Opmerking:
De renovatie van de eerste fase (36 appartementen) is volop bezig

 

Straat + Nr. Veluwestraat 4
Status: in uitvoering
Aantal: 3 
Soort: appartementen 
Start: april 2018 
Klaar: begin 2020
Aannemer: Everaert - Cooreman
Ontwerp: Patsy Van de Kelft 
Opmerking:
De afbraak is gebeurd en de werken zijn volop bezig.
 

Straat + Nr. M. Gandhistraat - appartementsgebouwen 

Status: bouwvergunningWijk M. Gandhi te Mechelen
Aantal: Afbraak oude appartementen - nieuwbouw 435 woongelegenheden
Soort: appartementen - woningen
Start: gestart in najaar 2012
Klaar: 2022
Aannemers: BREBUILD - DEMOCO Ontwerp: KPW / Comodo / Jef Van Oevelen 
Opmerking:

Perceel 1

Dit perceel omdat de bouw van een seniorencomplex (65+)
De 55 appartementen werden in 2 fases afgewerkt:

  • De eerste 35 appartementen waren eind 2016 klaar.
  • De laatste 20 appartementen werden ingehuurd in mei 2019.

Perceel 2

Huidige nummers 13-47 Realisatie van 150 appartementen en woningen, verdeeld over 5 woonentiteiten. Alle types van kleine appartementen voor alleenstaanden tot grotere gezinswoningen met tuin en inpandige garage.

Perceel 3

Huidige nummers 1-11, kant Tervuursesteenweg. Realisatie van 176 appartementen en woningen, verdeeld over 6 woonentiteiten. Alle types van kleine appartementen voor alleenstaanden en senioren met terras tot en met grotere gezinswoningen met tuin en inpandige garage.

Perceel 4

Realisatie van openbaar groen met aandacht voor rust en recreatiezones.

Stand van zaken:

Start perceel 3 - fase 1: 22 juni 2015 - afgerond in december 2016

Start perceel 3 - fase 2: november 2017 > aan de gang

Start perceel 2 - fase 1: mei 2017 > aan de gang

 

Straat + Nr. Nijverheidstraat 2-4
Status: in uitvoering
Aantal: 9
Soort: appartementen 
Start: februari 2018 
Klaar: voorjaar 2020
Aannemer: Everaert - Cooreman
Ontwerp: S3A 
Opmerking:

De opbouw is volop aan de gang
 

 

Straat + Nr.  Ernest Wijnantsstraat - Karperstraat
Status: in opstart
Aantal: 11
Soort: woningen
Start: juni 2019
Klaar: najaar 2020
Aannemer: Wienen
Ontwerp: ArQ
Opmerking:

Op een perceel op de hoek van de Ernest Wijnantsstraat met de Karperstraat, zal Woonpunt Mechelen 11 nieuwe sociale woningen realiseren.