Samenwerking met KLEMO

In sommige nieuwbouwprojecten bouwen we woningen die bestemd zijn voor verkoop. Zo willen we de sociale mix in de wijken bevorderen en goede en betaalbare woningen aanbieden.

Sinds september 2016 neemt Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) het beheer en de verkoop van de sociale koopwoningen die gebouwd werden door Woonpunt Mechelen op zich. Dat betekent dat kandidaten voor meer informatie over hun inschrijving bij KLEMO terecht kunnen.  Voor informatie, vragen wij om contact op te nemen met KLEMO op het nummer  015 20 74 12 of te e-mailen naar info@klemechelen.be.

We doen geen nieuwe inschrijvingen voor koopwoningen bij Woonpunt Mechelen. KLEMO heeft ook eigen wachtlijsten voor de koopwoningen die KLEMO zelf realiseert. Wij verwijzen je graag door naar www.klemechelen.be.