Sinds januari 2017 heeft Woonpunt Mechelen drie wijkmeesters in dienst. De wijkmeester voert technische en sociale controles uit in de wijken en in de complexen van Woonpunt Mechelen. Hij houdt er de vinger aan de pols en vormt een extra aanspreekpunt voor de huurders.

Op technisch vlak voert de wijkmeester kleinere herstellingen in de gemeenschappelijke delen uit. De wijkmeester maakt nieuwe huurders ook wegwijs in de nieuwe woning en ziet erop toe dat alles correct en vlot verloopt. Een andere belangrijke taak van de wijkmeester is het toezicht op de leefbaarheid en het uitzicht van de wijk. Veel frustraties bij huurders komen voort uit het feit dat sommige afspraken niet (goed) worden nageleefd. Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet goed onderhouden van een voortuin of het achterlaten van fietsen in gemeenschappelijke kelders. De wijkmeester helpt deze zaken mee onder controle te houden. Een wijkmeester is eigenlijk een extra paar ogen en oren in de wijk. Hij vormt een ideale brugfunctie tussen huurders en Woonpunt Mechelen.

GEBIED NOORD – wijkmeester Jorg
GEBIED GANDHIWIJK – wijkmeester Gabriel
GEBIED ZUID EN CENTRUM – wijkmeester Luc