28

Er zijn nieuwe, strengere maatregelen omwille van corona. Ook bij Woonpunt Mechelen passen we stap voor stap onze dienstverlening en werking opnieuw aan. Uiteraard blijft daarbij jouw en onze gezondheid het allerbelangrijkste.

1. Geen open onthaal – we werken op enkel indien noodzakelijk op afspraak

Het algemeen onthaal blijft voorlopig gesloten. We mogen niet met veel mensen in één ruimte.  Je kunt wel steeds een afspraak maken met een van onze medewerkers. We plannen echter enkel fysieke afspraken indien strikt noodzakelijk! 

We hebben onze spreekruimte aangepast met een afscheiding in plexiglas tussen de medewerker en de bezoeker. We kunnen je ook ontvangen in een aparte ruimte waar minstens 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Maak je afspraak telefonisch of via e-mail. In veel gevallen kunnen we je dus ook perfect via e-mail of telefoon verder helpen.

2. Bereikbaarheid sociaal assistentes

Wil je met je sociaal assistente spreken? Neem dan contact op via telefoon.
De spreekuren / zitdagen kunnen voorlopig nog niet doorgaan, maar ze proberen je nog steeds vanop afstand verder te helpen!

  • Karin Lauwers: 015 28 09 40
  • Elke Somers: 015 28 09 41
  • Tess Van der Borght: 015 28 09 38

3. Technische afspraken

We plannen voorlopig enkel dringende technische afspraken in. 
Komt er een technieker bij je langs voor een herstelling?

  • Ben je ziek? Verwittig ons op voorhand.
  • Onze technieker vraagt of je ziek bent. Is dat zo of twijfelt onze medewerker, dan gaat de afspraak niet door en komt hij niet binnen.
  • Hou altijd afstand, minstens 1,5 meter (dubbele armlengte).
  • Draag een mondmasker & ga naar een andere kamer tijdens de werken.
  • Ventileer en verlucht vooraf je woning & ruim goed op.
  • Moet je de werkbon aftekenen? Gebruik dan een eigen pen.
  • Onze techniekers dragen ook een mondmasker en ze respecteren de afstand van 1,5 meter.

Ook externe firma's houden rekening met de voorzorgsmaatregelen.

Voor alle andere zaken, volgen we uiteraard alle maatregelen en mogelijkheden strikt op naar gelang de situatie. 

We hopen dat we met z’n allen rekening kunnen houden met de voorzorgsmaatregelen.

Wees voorzichtig, zorg voor elkaar, maar nog steeds vanop een veilige afstand. Blijf vooral gezond!