11

UPDATE MEI 2020:

Normaal gezien kreeg Woonpunt Mechelen op 14 en 15 mei 2020 bezoek van de visitatiecommissie. Dit lieten we je al weten in een eerdere nieuwsbrief. Het bezoek werd nu uitgesteld naar april of mei volgend jaar.

We houden je dus op de hoogte van zodra er een nieuwe datum is gekend!

---

Hoe goed werkt Woonpunt Mechelen? Dat is dé vraag die de visitatieraad in mei 2020 wil beantwoorden na een bezoek aan Woonpunt Mechelen. De Vlaamse Overheid verwacht dat alle huisvestingsmaatschappijen hun werk goed doen. Daarom krijgt iedere organisatie bezoek van de visitatieraad. Hun vorige bezoek aan Woonpunt Mechelen was in april 2014.

De drie juryleden zoeken naar antwoorden op vragen als: “Verhuren en onderhouden we onze woningen goed?”, “Zijn we een financieel gezond bedrijf?”, “Communiceren we goed met onze huurders en partners?” en “Betrekken we onze huurders voldoende bij onze organisatie?”. Ze voeren hun onderzoek aan de hand van controles in documenten en via interviews.

De juryleden willen ook graag enkele huurders interviewen. Ze willen graag horen wat Woonpunt Mechelen goed doet, maar ook wat eventueel nog beter kan. Mogelijks geven we jouw contactgegevens dus door aan de visitatieraad om je te kunnen uitnodigen voor een gesprek. Wens je niet dat we jouw gegevens doorgeven? Stuur dan een e-mail naar communicatie@woonpuntmechelen.be.